Zea en Tsead Bruinja

‘Witst noch dat d'r neat wie’ tour
singer-songwriter

Zea en Tsead Bruinja, twee Friese Amsterdammers, keren voor de Week van de Friese popcultuur terug naar It Heitelân om op treden in hun memmetaal. Zea is het soloproject van muzikant Arnold de Boer (Makkum, 1974). Poëet Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands.

Dit concert vindt plaats in de Theaterstudio van het Atrium - met zitplaatsen.

De Friestalige liedjes van Arnold zijn persoonlijk, intiem en direct, de teksten poëtisch. Na 'Moarn gean ik dea' (2017) bracht hij eind vorig jaar 'Witst noch dat d'r neat wie' uit. Dit in samenwerking met Explore The North en Popfabryk, het productiehuis van popcultuur in Fryslân.

Tsead debuteerde in het Fries in 2000 met de bundel 'De wizers yn it read'. Drie jaar later verscheen zijn eerste Nederlandstalige werk: 'Dat het zo hoorde'. Tseard stelt bloemlezingen samen, recenseert, presenteert, interviewt en treedt op in binnen- en buitenland, zelfs in Peru, Oekraïne en Zimbabwe. Na  'Springtij – gedichten over het leven met TBS' verschijnt binnenkort het album 'Ynbêde / Ingebed'.