Cookies op Poppodium in Sneek – Het Bolwerk

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de concerten die jij niet mag missen? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Privacy Statement

Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan je toekomen.

PERSOONSGEGEVEN

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende transacties en relaties. Daarnaast gebruiken we je gegevens ook voor activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wij behandelen de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze persoonsgegevens worden niet zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, e-mailadres, interesses.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk verzamelt gegevens van personen die diensten of producten van haar afnemen, van bezoekers van de websites van Cultuur Kwartier Sneek en van abonnees van de Cultuur Kwartier Sneek nieuwsbrieven (gezamenlijk: “cursisten en klant(en) “) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van inschrijvingen en transacties die schriftelijk en/of via de websites verlopen.
  • Voor direct marketing activiteiten van Cultuur Kwartier Sneek en Poppodium Bolwerk , in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Cultuur Kwartier Sneek, haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant(en) af te stemmen.
  • Om de nieuwsbrieven van Poppodium Bolwerk te kunnen toesturen aan  klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

BEELDMATERIAAL

Bij de evenementen in Het Bolwerk worden foto’s/video’s gemaakt door verschillende partijen, daarom vragen wij (bij bezoek) toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, geluidsopnamen en video’s) voor drukwerk (posters, folders, flyers), op onze website, social media-kanalen of overige promotionele uitingen. Wil je niet op de foto, dan kan je dat bij de fotograaf/cameraman aangeven. Zij houden daar dan rekening mee. Als er onverhoopt zonder je toestemming een foto is gebruikt, terwijl je dat niet wilt, dan zullen we de betreffende foto zo spoedig mogelijk verwijderen.

E-MAILS

Wanneer je bij ons tickets bestelt, geef je aan of je e-mails van ons wilt ontvangen. Het betreft informatie rondom de concerten,  annuleringen,  informatie over bereikbaarheid en verbetering van onze dienstverlening. Wanneer je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kun je je op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeld-link die je onderaan onze e-mails kunt vinden.

COOKIES

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals je wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen jevoorkeuren en interesses.

JE GEGEVENS INZIEN OF AANPASSEN

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

  • Je kunt je NAW en andere van jou in ons bezit zijnde  persoonsgegevens laten aanpassen.
  • Om aan te geven hoe je op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kun je een email sturen naar info@cultuurkwartier.nl, met als onderwerp: “e-mailvoorkeuren”.
  • Je kunt je te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeld-link onderaan de e-mails.

BEWAREN GEGEVENS

Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een bezoekers gedurende 7 jaar geen  bezoek heeft gebracht aan Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk of anderszins een product of dienst van Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Mocht je je gegevens al eerder willen laten anonimiseren of verwijderen, stuur dan een mail met je accountgegevens en het verozek naar pr@hetbolwerk.nl.
Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

BEVEILIGING

Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

CONTACT

Neem gerust contact met ons op indien je nog verdere vragen hebt over ons privacy beleid, via info@cultuurkwartier.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Cultuur Kwartier Sneek/Poppodium Bolwerk
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek