Privacy Statement

CKS/Bolwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan je toekomen.

PERSOONSGEGEVENS

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende transacties en relaties. Daarnaast gebruiken we je gegevens ook voor activiteiten gericht op de vergroting, verrijking en analyse van ons klantenbestand. Wij behandelen de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze persoonsgegevens worden niet zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum, e-mailadres, interesses.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

CKS/Bolwerk verzamelt gegevens van personen die diensten of producten van haar afnemen, van bezoekers van de websites van CKS en van abonnees van de CKS nieuwsbrieven (gezamenlijk: “cursisten en klant(en) “) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van inschrijvingen en transacties die schriftelijk en/of via de websites verlopen.
  • Voor direct marketing activiteiten van CKS en het Bolwerk , in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over CKS, haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant(en) af te stemmen.
  • Om de nieuwsbrieven van het Bolwerk te kunnen toesturen aan  klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op CKS/Bolwerk van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

BEELDMATERIAAL

Bij de evenementen in Het Bolwerk worden foto’s/video’s gemaakt om deze voor publicatie- en/of promotiedoeleinden in te zetten. Het beeldmateriaal (foto’s, geluidsopnamen en video’s) kan openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd worden op social media kanalen, websites en drukwerk. Door het bijwonen van het evenement ga je akkoord met het vastleggen en gebruik van dit beeldmateriaal. Wil je niet op de foto, dan kun je dit bij de fotograaf/cameraman aangeven. Zij proberen daar dan rekening mee te houden. Als er een foto is gebruikt waar je op staat, terwijl je dat niet wil, laat het ons dan weten (zie Contact). In dat geval verwijderen we betreffende beelden zo spoedig mogelijk.

E-MAILS

Wanneer je bij ons tickets bestelt, geef je aan of je e-mails van ons wilt ontvangen. Het betreft informatie rondom de concerten,  annuleringen,  informatie over bereikbaarheid en verbetering van onze dienstverlening. Wanneer je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kun je je op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeld-link die je onderaan onze e-mails kunt vinden.

COOKIES

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses en de manier waarop je onze website gebruikt. Op basis van deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren voor jouw gebruiksgemak en kunnen we je advertenties laten zien die bij je interesses en voorkeuren passen.

Er wordt op onze websites ook gebruik gemaakt van een Facebook pixel, zodat we onze Facebook-acties kunnen analyseren en optimaliseren en een passend aanbod kunnen laten zien. Deze pixel koppelt de cookies van onze website aan Facebook-cookies. Informatie over hoe je je advertentie-instellingen op Facebook aanpast, vind je hier.

JE GEGEVENS INZIEN OF AANPASSEN

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

  • Je kunt je NAW en andere van jou in ons bezit zijnde  persoonsgegevens laten aanpassen.
  • Om aan te geven hoe je op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kun je een email sturen naar info@cks.nl, met als onderwerp: “e-mailvoorkeuren”.
  • Je kunt je te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeld-link onderaan de e-mails.

BEWAREN GEGEVENS

CKS/Bolwerk bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een bezoekers gedurende 7 jaar geen  bezoek heeft gebracht aan CKS/Bolwerk of anderszins een product of dienst van CKS/Bolwerk heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Mocht je je gegevens al eerder willen laten anonimiseren of verwijderen, stuur dan een mail met je accountgegevens en het verzoek naar service@cks.nl.
Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van CKS/Bolwerk te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

BEVEILIGING

CKS/Bolwerk (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers.

WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

CONTACT

Neem gerust contact met ons op indien je nog verdere vragen hebt over ons privacy beleid, via info@cks.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

CKS/Bolwerk
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek